Sąd

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Grochowe Łąki 6
61-752 Poznań
tel. 61 647 37 40