Urząd pocztowy

FUP Poznań 70

Plac Wiosny Ludów 2
61-800 Poznań
tel. 61 850 89 27
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Godziny pracy
10.00-20.00
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00