Urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Poznań-Wilda

ul. Dolna Wilda 80 B
61-501 Poznań
tel. 61 832 88 00
fax.  61 833 38 12
e-mail. us.poznan-wilda@mf.gov.pl
Podległy pod: Izba Skarbowa w Poznaniu
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Godziny pracy
7.30-18.00
7.30-15.30
7.30-15.30
7.30-15.30
7.30-15.30


Numery kont (NBP O/O Poznań)
Podatek dochodowy od osób prawnych:
21 1010 1469 0032 1622 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i podatek od gier:
68 1010 1469 0032 1622 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych:
18 1010 1469 0032 1622 2300 0000

Dochody państwowych jednostek budżetowych:
15 1010 1469 0032 1622 2500 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
12 1010 1469 0032 1622 2700 0000